O vítězích rozhoduje porota složená ze třinácti nezávislých odborníků z řad finančních analytiků, ekonomických novinářů, akademiků a úspěšných podnikatelů.

 
Vždy je určeno pořadí na prvních třech místech. Porota může v každé kategorii udělit zvláštní cenu, a to ve výjimečných případech i pro subjekty s licencí mimo uvedenou definici. Výsledky jsou vždy odůvodněny.

HANA BLOVSKÁ


Vystudovala matematickou analýzu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracovala v Československé obchodní bance, kde byla odpovědná zejména za přípravu produktů a budování vztahů s klienty z řad mezinárodních finančních institucí. Své zkušenosti měla dále možnost uplatnit ve společnosti Expandia Finance na pozici ředitelky divize sales and trading. Do společnosti Conseq Finance nastoupila v roce 1999 a řídila zde skupinu investičního managementu. Po založení společnosti Conseq Investment Management se stala její ředitelkou. Do její odpovědnosti patří strukturace produktů, jejich marketing a prodej. Dále se zaměřuje na navazování a rozvoj vztahů s klienty a distribučními zástupci.

VLASTISLAV BŘÍZA


Vlastislav Bříza je českým podnikatelem a od roku 2000 majitelem Koh-i-noor Holding a.s. Nejprve začal pracovat jako konstruktér, šéfkonstruktér, později se dostal do jeho vedení nejprve jako náměstek a od roku 1994 jako generální ředitel. V současné době řídí Koh-i-noor Holding a.s., jež je českou skupinou s celosvětovou působností a obchodní aktivity v 90 zemích světa. Zahrnuje mimo tužkárenství i divize zdravotnictví a strojírenství. V roce 2014 se stal se českým podnikatelem roku.

ROBERT ČÁSENSKÝ


Robert Čásenský vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ze 44 let života strávil více než polovinu prací v různých tiskovinách. V roce 1993 začal psát do Českého deníku a přes Denní Telegraf a Lidové noviny doputoval až do MF DNES, tu potom od roku 2006 do roku 2013 vedl jako šéfredaktor. Od roku 2014 je šéfredaktorem magazínu Reportér, kde také pravidelně publikuje rozhovory s osobnostmi českého byznysu.

PETR DVOŘÁK


Petr Dvořák vystudoval obor Finance na Vysoké škole ekonomické a ve stejném oboru absolvoval i doktorské studium a získal docenturu. Na této škole již více než 30 let přednáší, byl vedoucím katedry bankovnictví, děkanem Fakulty financí a účetnictví, nyní je statutárním zástupcem rektorky a prorektorem pro pedagogickou činnost a současně i garantem oboru Bankovnictví a pojišťovnictví. Předmětem odborného zájmu je zejména komerční bankovnictví, regulace bankovnictví a finanční deriváty a jejich využití při řízení bankovních rizik, z této oblasti publikoval řadu odborných článků, vysokoškolských skript a učebnic.

MARTIN JAŠMINSKÝ


Martin Jašmínský se věnuje ekonomické žurnalistice nepřetržitě od roku 1993, kdy nastoupil do redakce deníku Svobodné slovo. V letech 1995–2000 byl redaktorem Hospodářských novin, odkud přešel do ekonomické rubriky deníku MF Dnes. Od roku 2003 byl vedoucím ekonomického oddělení MF Dnes, na podzim 2005 se stal zástupcem šéfredaktora Hospodářských novin a od konce roku 2013 je šéfredaktorem Hospodářských novin. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku finančního sektoru, kapitálových trhů a ekonomické transformace. Za svou novinářskou práci získal Cenu křepelek udělovanou Českým literárním fondem mladým novinářům do 33 let a cenu guvernéra ČNB.

PAVEL KYSILKA


Pavel Kysilka je zakladatelem a předsedou představenstva správní rady 6D. Sedmnáct let pracoval pro Českou spořitelnu, pět let jako její generální ředitel. Třikrát byl zvolen bankéřem roku. Jeho hlavním tématem je digitální revoluce a její dopady na byznys, ekonomiku a společnost. Pavel Kysilka je prezidentem národního festivalu Smetanova Litomyšl.

MIROSLAV LUKEŠ


Miroslav Lukeš je generální ředitelem MasterCard pro ČR, SR a Rakousko. Získal titul MBAn na INSEAD, kde byl oceněn jako nejlepší student. Vystudoval finance a IT management na Vysoké škole ekonomické v Praze a program Joint European Studies. Před příchodem do MasterCard Europe působil v poradenské firmě McKinsey & Company, kde vedl šest let projekty pro řadu předních společností působících v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě, Asii a USA.

MICHAL MEJSTŘÍK


Michal Mejstřík je od roku 1997 profesorem ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší kurzy bankovnictví a financí. Jako ředitel (nyní předseda vědeckopedagogické rady) vybudoval prestižní české univerzitní pracoviště = Institut ekonomických studií FSV UK, který se zařadil mezi 100 nejlepších světových ekonomických universit (viz http://ies.fsv.cuni.cz/). Je členem Společnosti evropských univerzit pro finanční výzkum (SUERF). Současně je od roku 1991 předsedou představenstva poradenské firmy EEIP,a.s. (www.eeip.cz ), která je kooperačním partnerem mnoha evropských konzultačních společností a bank. Od roku 1998 je aktivní v energetice – řídil největší akvizici RWE v plynárenství (4.1 mld Euro), působil v dozorčí radě ČEZ,a.s., nyní je členem Innogy International Business Council Retail. Podílel se mj. na restrukturalizaci české letecké dopravy – v letech 2009–2011 předsedou dozorčí rady ČSA, od března 2011 – června 2014 zastával funkci předsedy dozorčí rady Českého aeroholdigu,a.s. a zplnomocněnce MF při úspěšném vyjednávání o restrukturalizaci s Evropskou komisí. Od roku 2011 je členem vedení Mezinárodní obchodní komory ČR jako předseda nebo místopředseda a člen ICC World council.

BARBORA TYLLOVÁ


Barbora Tyllová vystudovala obor Ekonomie a Management na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně a MBA na Sheffield Hallam University. Od začátku roku 2013 pracuje v PayU, jednom ze tří největších zprostředkovatelů online plateb na tuzemském trhu. Společnost PayU je globálním poskytovatelem on-line plateb s místní působností na 18 rostoucích trzích na 5 kontinentech. Od jara 2016 Barbora zastává pozici country managerky PayU pro Česko a Slovensko. V roce 2017 do její kompetence přibylo i Maďarsko. Dříve pracovala na manažerských postech zaměřených na obchod a marketing v Microsoftu a T-Mobilu.

MIROSLAV ZÁMEČNÍK


Miroslav Zámečník je ekonomický analytik. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Pew Fellow na School of Foreign Service, Georgetown University ve Spojených státech. V letech 2009–2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Miroslav Zámečník je hlavním ekonomickým komentátorem týdeníku Euro.

EVA ZAMRAZILOVÁ


Eva Zamrazilová je předsedkyní Národní rozpočtové rady. V letech 2008 až 2014 byla členkou bankovní rady České národní banky. Od srpna 2014 pak působila jako hlavní ekonomka České bankovní asociace.

TEREZA ZAVADILOVÁ


Celý svůj profesní život se pohybuje v médiích, konkrétně v ekonomickém a byznysovém zpravodajství, v minulosti například v Lidových novinách, Týdnu, či české redakci BBC. Vystudovala FSS MU v Brně a MBA na Ligs University. Posledních 12 let pracuje v deníku E15, zhruba polovinu z toho redakci řídí. Kromě tištěné podoby je E15 také na webu, vydává magazín E15 Premium o různých byznysových tématech, dělá videa, je na sociálních sítích a pořádá konference a diskusní a společenské eventy. Vývoj titulu, který vznikl jen jako tištěné noviny, odráží to, jak se v posledních letech změnila situace v médiích i ve společnosti.

JAN ŽŮREK


Jan Žůrek spoluzakládal českou pobočku KPMG v roce 1990. Ve společnosti pracoval do roku 2016, posledních šest let jako řídící partner. V současnosti se podílí se na několika projektech private equity. Dále je předsedou výboru pro audit Penzijní společnosti KB. Od roku 2016 je prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Působí jako člen Ekonomické rady Arcidiecéze pražské. V organizaci Cesta domů, která poskytuje domácí hospicovou péči, je místopředsedou správní rady.