Banka roku 2018 si klade za cíl ocenit služby a produkty bank, které působí v České republice a zaměřují se na drobnou klientelu.

Do hodnocení vstupují jen standardní retailové banky, tedy banky s bankovní licencí ČNB nebo banky s pasportovanou bankovní licencí v rámci EU/EHP, u nichž si občan ČR může otevřít účet se vkladem maximálně 1 000 Kč a které poskytují hypoteční úvěry fyzickým osobám. Analogicky jsou definovány univerzální retailové pojišťovny jako takové, které poskytují alespoň jeden produkt životního či neživotního pojištění pro české občany.

Osobními kategoriemi, které oceňují vrcholné představitele bank a pojišťoven, jsou Bankéř roku a Pojišťovák roku. Do kategorie Bankéř roku jsou nominováni vrcholní představitelé bankovních institucí současně nominovaných v hlavní kategorii. Porotou v této kategorii jsou sami bankéři, kteří vyberou ze svého středu vítězného Bankéře roku. Další kategorií je Pojišťovák roku, ve které mezi sebou stejným způsobem hlasují představitelé nominovaných pojišťoven.

Vítěze určí hlasování mezi výkonnými řediteli (CEO) nominovaných subjektů, a to na základě anonymního dotazníku. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden vítěz. Nominovaní představitelé bank/pojišťoven musí být ve funkci od 1. ledna předmětného roku do doby přípravy podkladů, a to nepřetržitě.

Kategorie Banka zákazníka oceňuje nejlepší zákaznickou zkušenost, je udělována dle výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG.

Kategorie Pojišťovna zákazníka oceňuje nejlepší zákaznickou zkušenost, je udělována dle výsledků mezinárodní metodiky Nunwood & KPMG

Vítěze v kategorii Banka bez bariér vybírají ve spolupráci s Kontem Bariéry handicapovaní občané, kteří jednotlivé banky hodnotí na základě dotazníku v každém krajském městě v ČR.

U příležitosti 100 let od založení Republiky Československé je v roce 2018 na základě rozhodnutí poroty mimořádně uděleno i ocenění Osobnost československého peněžnictví 1918–2018.

 

Pro více informací klikněte zde.