Banka roku 2020 si klade za cíl ocenit služby a produkty bank a pojišťoven, které působí v České republice a zaměřují se na drobnou klientelu.

Do hodnocení vstupují jen standardní retailové banky, tedy banky s bankovní licencí ČNB nebo banky s pasportovanou bankovní licencí v rámci EU/EHP, u nichž si občan ČR může otevřít účet se vkladem maximálně 1 000 Kč a které poskytují hypoteční úvěry fyzickým osobám. Analogicky jsou definovány univerzální retailové pojišťovny jako takové, které poskytují alespoň jeden produkt životního či neživotního pojištění pro české občany. V kategorii Banka roku, Pojišťovna roku a Hypotéku roku rozhoduje nezávislá porota.

Osobními kategoriemi, které oceňují vrcholné představitele bank a pojišťoven, jsou Bankéř roku a Pojišťovák roku. Do kategorie Bankéř roku jsou nominováni vrcholní představitelé bankovních institucí současně nominovaných v hlavní kategorii. Porotou v této kategorii jsou sami bankéři, kteří vyberou ze svého středu vítězného Bankéře roku. Další kategorií je Pojišťovák roku, ve které mezi sebou stejným způsobem hlasují představitelé nominovaných pojišťoven.

Vítěze určí hlasování mezi výkonnými řediteli (CEO) nominovaných subjektů, a to na základě anonymního dotazníku. V každé kategorii je vyhlášen pouze jeden vítěz. Nominovaní představitelé bank/pojišťoven musí být ve funkci od 1. ledna předmětného roku do doby přípravy podkladů, a to nepřetržitě.

Vítěze v kategorii Banka bez bariér vybírají ve spolupráci s Kontem Bariéry handicapovaní občané, kteří jednotlivé banky hodnotí na základě dotazníku v každém krajském městě v ČR.

Za rok 2020 bude udělena mimořádná cena za stabilizaci českého bankovnictví v době koronakrize Mastercard Special Award. Oceněna bude osobnost z českého bankovnictví.