Konto BARIÉRY je potřetí partnerem Banky bez bariér

Praha /27. 9. 2012/ V rámci právě započatého jedenáctého ročníku soutěže domácích finančních institucí a jejich produktů – Fincentrum Banka roku 2012 – soupeří bankovní ústavy již potřetí i v kategorii Banka bez bariér. Hodnotiteli jsou sami lidé s handicapem – již tradičně vozíčkáři a nově též lidé se sluchovým postižením. Garantem kategorie je Konto BARIÉRY.

V průběhu září se vydali lidé s pohybovým handicapem hodnotit banky ve všech čtrnácti krajích České republiky. Posuzovali dopravní dostupnost bankovních domů, umístění bankomatů, čteček karet, služby, které lze vyřídit prostřednictvím internetu, ale i přístup zaměstnanců k lidem s handicapem.

Poprvé Konto BARIÉRY, jako garant kategorie, oslovilo i lidi s handicapem sluchu. V každém kraji zkoumali a posuzovali míru bariér v komunikaci. Ta je pro ně velmi obtížná i pro nemožnost vyřídit dotazy telefonicky.

„Banky po prvních dvou ročnících této kategorie přišly na to, že mají ve službách pro klienty s handicapem co zlepšovat. Internetové bankovnictví poskytuje skvělé možnosti obsluhy financí na dálku. Stále však zůstávají bariéry ať už komunikační nebo architektonické. Jak banky pracují na jejich odstranění, ukáže třetí ročník Banky bez bariér,“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY.

S výsledky bude veřejnost seznámena na slavnostním vyhlášení 13. listopadu 2012, kdy z rukou organizátora a partnerů soutěže převezmou ocenění vítězové všech 13 kategorií v paláci Žofín.

Více informací naleznete na www.bankaroku.cz


Kontakt:

Kristina Jakubcová
Kristina.jakubcova@bariery.cz
604 89 72 49, tel. 224 214 452