Pro další desetiletí prestižního ocenění Fincentrum Banka roku 2012 – 2021 bude v každém roce využito propojení s dílem významných českých umělců. Inspirace Fincentrum Banky roku bude viditelná z grafických materiálů, koncepce večera i z reklamních kampaní, které jsou s oceněním spojeny. Letošní ocenění Fincentrum Banka roku je inspirováno dílem českého kritika, teoretika umění, výtvarného umělce, publicisty a překladatele Karla Teige.

Karel Teige (13. prosince 1900 – 1. října 1951) byl český kritik a teoretik umění, výtvarný umělec, publicista a překladatel. Byl mnohostrannou, levicově orientovanou osobností. Podílel se na založení poetismu, zasáhl do architektury, výtvarnictví, filmu, fotografie i literatury. Stal se propagátorem avantgardních směrů zejména v architektuře. Jako organizátor a teoretik ovlivnil poetismus a surrealismus. Narodil se v rodině historika a hlavního archiváře města Prahy Josefa Teigeho. Obecnou školu nenavštěvoval, absolvoval ji soukromě. Velkou část svého dětství prožil v rodinné vile v Neveklově, kam se vracel i o prázdninách. Od roku 1911 studoval na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze, kterým prošla celá řada jiných představitelů avantgardy. Po maturitě (1919) začal studovat obor dějiny umění na filosofické fakultě Karlovy univerzity, věnoval se tam však převážně žurnalistice a brzy výhradně jen literatuře. V roce 1920 se stal vůdčí osobností Devětsilu, kde svoji činnost zahájil jako propagátor proletářského umění. Brzy se situace v Devětsilu změnila a Teige se podílel na vzniku poetismu, pro který psal v Devětsilu manifesty. Mimo to byl Teige výtvarným referentem Času (1919 – 1921), Ruchu (1919), Práva lidu (1919 – 1922), Kmene (1919), Lidových novin (1919), Června (1921) a Československých novin (1922). Stál i u zrodu Osvobozeného divadla. Po celý svůj život se věnoval typografii, upravil množství knih a příležitostných tiskovin, upravil řadu publikací svých kolegů pro tehdejší přední nakladatelství. Publikoval i odborné texty z této oblasti. V letech 1927–1930 redigoval ReD (Revue Devětsilu).
V letech 1929–1930 přednášel na vysoké škole Bauhausu v Dessau. Ve stejné době se podílel na založení Levé fronty.

Roku 1934 se stal členem Skupiny surrealistů v ČSR, ve které působil jako její teoretický mluvčí. 
Po druhé světové válce udělal doktorát, který mu z politických důvodů nebyl udělen. Jelikož se nepřizpůsobil socialistickému režimu, byl po roce 1948 zakazován, podílel se na vydávání samizdatového sborníku Znamení zvěrokruhu.
Napsal několik estetických programů, kde odmítl výchovné poslání umění. Dalším směrem, který ho zaujal, byl konstruktivismus. Nepovažoval jej za směr vhodný do jiného oboru, než je architektura.
Více informací na: http://cs.wikipedia.org/…/Karel_Teige