Hlasování veřejnosti v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku

Praha 1. prosince 2008 – Společnost Fincentrum Media odškodní všechny hlasující v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku, kteří hlasovali prostřednictvím sms. 

Metodika ocenění MasterCard Banka roku umožňuje široké veřejnosti hlasovat v kategorii Nejdůvěryhodnější banka. Hlasování bylo možné prostřednictvím zaslání sms na číslo +420 736 305 305 nebo prostřednictvím webových stránek www.bankaroku.cz.

Organizátoři ocenění přistoupili díky zkušenostem v předchozích letech také k průzkumu veřejného mínění, jehož partnerem byla agentura STEM/MARK. Výzkum probíhal na reprezentativním vzorku napříč Českou republikou a lépe tak odrážel názor široké veřejnosti. „V letošním roce se poprvé výrazně odlišovaly výsledky profesionálního výzkumu veřejnosti a hlasování zákazníků. S ohledem na reprezentativnost vzorku a pokrytí celé populace ČR se organizační výbor rozhodl preferovat výsledky výzkumu“, řekl Petr Stuchlík, předseda organizačního výboru ocenění. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem odškodní společnost Fincentrum Media všechny, kteří hlasovali prostřednictvím sms v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku 2008. Pokud máte zájem o vrácení poplatku za zaslanou sms, obraťte se prosím na společnost Fincentrum Media na bezplatné zelené lince 800 990 099

Poplatek za hlasování vám bude vrácen ve výši, která odpovídá tarifu vašeho operátora (nutno prokázat). Poplatky budou vráceny na adrese společnosti Fincentrum Media, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, kontaktní osoba Marie Abu Assad.